Реклама

Камион доставчик

Трябва да доставящ стоката от камиона възможно с най-малко загуби и колкото се може по-бързо. Със всяко изминало ниво препятствията ще стават все по-трудни.