Португалско рали

Завиване, газ и спирачка със стрелките. Ръчна спирачка със `space`