Формула препятствия

Играете със стрелките на клавиатурата.