Гинидба на четири колела

Хвани кенгуруто което те предизвика, но за да го хванеш ще се наложи да поподскачаш, защото терена не е от най-равниете.