Унищожение

Това, което се изисква от вас е да унищожите всички неща по пътя си. Целта е да постигнете максимален резултат.

Правила

Използвайте стрелките за движение.