Тема 21

Състезание за време! Съберете всички предмети, които са ви необходими, за да продължите напред. Стигнете до изхода за най-кратко време.

Правила

Използвайте стрелките за движение, "Space" - спирачка.