Пътуването на Фред 3

Стигни до финала!

Правила

Управление: скорост - стрелка нагоре; обръщане - стрелка надолу; завой наляво/надясно - лява/дясна стрелка; мощност - интервал.