Реклама

Паркинг зона

Подреди колите в съответния цвят място за паркиране.

Използвай мишката за избор на кола, която да се предвижи.