Х трофей

Съберете всички букви от името на играта възможно най-бързо. Преминаване през лавата ще отнема от енергията ви, а магнитните полета ще ви забавят. Времето ви е ограничено до две минути. Буквите трябва да бъдат събрани в точната последователност, така че помнете къде сте ги видели.

Правила

Използвайте стрелките - за движение, "Space" - за спирачки.