Гонитба с ФБР 2

Ти си на нова мисия. Преследвай целите си и ги унищожавай. Събирай точки по пътя за постигнеш по-високи резултати. Внимавайте! Времето е ограничено. Играе се със стрелките, а се стреля с интервала.