Есенно каране

В разгара на есента подкарайте мотора си и премените през различни хълмисти терени над града. Стигнете до финала, без да падате.

Правила

Използвайте стрелките за движение и "Enter" - за смяна на посоката.