Чудовищна пустиня

Управлявай чудовищния камион в пустинята и премини през пясъчните хълмове.

Използвай стрелките за управление на камиона.