Черният ездач

Черният ездач тръгва на зазоряване. На всяко ниво има различен град и различни вълнуващи препятствия. Тествайте уменията си за шофиране през всички населени места до края на играта.