Реклама

Камаз в джунглата

Качи се на този чудовищен Камаз и го подкарай през джунглата към финала преди да изтече времето.