Реклама

АТВ изпитание 2

Това е втората версия на АТВ изпитание с по-опасни и предизвикателни писти от когато и да е. Ти ще трябва да използваш уменията си до краен предел за да минеш през финиша бързо, защото времето е от особена важност.